System rezerwacji wizyty w Wydziale Komunikacji

Starostwa Powiatowego w Opolu (ul. 1 Maja 29 w Opolu)
dla osób zamieszkałych na terenie powiatu opolskiego.

UWAGA!

1. Na podstawie zarządzenia Starosty Opolskiego Nr OR.120.48.2020
z dnia 17 listopada 2020 r. informujemy, że

osoby trzecie (niespokrewnione)

działające w imieniu właścicieli pojazdów

są obsługiwane w wyznaczonym miejscu na parterze

budynku Starostwa przy ul.1 Maja 29 i

nie dokonują rezerwacji terminu drogą elektroniczną.


2. Właściciele pojazdów lub spokrewnieni pełnomocnicy
mają obowiązek podania właściwych danych w formularzu rezerwacji
(Imię, Nazwisko, e-mail, nr VIN pojazdu, którego dotyczyć ma sprawa).
Nie zastosowanie się do powyższego będzie skutkowało
odmową bezpośredniej obsługi klienta na sali operacyjnej
Starostwa Powiatowego w Opolu
.

Przyjmowanie dokumentów odbywa się w godzinach:
Poniedziałek: 7.30 – 16.00
Wtorek, Środa, Czwartek: 7.30 – 14.30
Piątek: 7.30 – 13.00
Wydawanie dokumentów odbywa się w godzinach:
Poniedziałek: 7.30 – 16.30
Wtorek, Środa, Czwartek: 7.30 – 15.00
Piątek: 7.30 – 13.30

Rejestracja Pojazdu
Odbiór dowodu rejestracyjnego
Pozostałe Sprawy
Odbiór Prawa Jazdy
Wymiana Prawa Jazdy / PKK
 
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu rezerwacji mojej wizyty w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Opolu, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)