System rezerwacji wizyty w Wydziale Komunikacji

Starostwa Powiatowego w Opolu (ul. 1 Maja 29 w Opolu)
dla osób zamieszkałych na terenie powiatu opolskiego.

UWAGA!

W związku ze stwierdzonym w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Opolu przy ul. 1 Maja ogniskiem zakażenia SARS-CoV-2,
z dniem 13 października 2020 r.
wstrzymuje się bezpośrednie przyjmowanie klientów.
Dotychczas zarezerwowane wizyty zostały anulowane,
a nowe rezerwacje wizyt zostały czasowo wstrzymane.

Więcej informacji TUTAJ

Rejestracja Pojazdu
Odbiór dowodu rejestracyjnego
Pozostałe Sprawy
Odbiór Prawa Jazdy
Wymiana Prawa Jazdy / PKK
 
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu rezerwacji mojej wizyty w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Opolu, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)