System rezerwacji wizyty w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Opolu (ul. 1 Maja 29 w Opolu)
dla osób zamieszkałych na terenie powiatu opolskiego, tj. w gminach: Chrząstowice, Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Komprachcice, Murów, Łubniany, Niemodlin, Ozimek, Popielów, Prószków, Tarnów Opolski, Tułowice, Turawa.

Uwaga: Dla osób zamieszkałych na terenie miasta Opola właściwym, dla spraw jak poniżej, jest Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Opola.

UWAGA!

Na podstawie zarządzenia Starosty Opolskiego Nr OR120.18.2020 z dnia 20 kwietnia 2020 r. uprzejmie informujemy, że osoby trzecie (niespokrewnione) działające w imieniu właścicieli pojazdów są obsługiwane w wyznaczonych pokojach na parterze budynku starostwa przy ul.1 Maja 29 i nie dokonują rezerwacji terminu drogą elektroniczną za pośrednictwem udostępnionego kalendarza. Niedostosowanie się będzie skutkowało odmową bezpośredniej obsługi interesanta na sali operacyjnej Starostwa Powiatowego w Opolu.

Rejestracja Pojazdu
Odbiór dowodu rejestracyjnego
Pozostałe Sprawy
Odbiór Prawa Jazdy
Wymiana Prawa Jazdy / PKK
 
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu rezerwacji mojej wizyty w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Opolu, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)